KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerimiz bulunmaktadır.
Ergani Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazılan 2 projemiz kabul edilmiştir.
Bu projelerimiz;
 
1) Ergani Köy Okullarımızın Eğitim Kapasitelerinin ve Kalitesinin Artırılması Projesi:
- Ergani ilçemizden 20 köy okulu ana sınıfımızın materyal ve donanım eksiklikleri giderilerek kendilerine uygun bir ortamda daha kaliteli bir eğitim yapabilmeleri sağlanacaktır. -Öğrencilerin eğitim hayatlarında soyut kavramları somutlaştırarak kendi düzeylerine uygun bir ortamda eğitim görmeleri sağlanır. -Bu koşulların sağlandığı okullardaki sınıflar hem kendi okulunda hem de diğer okullara da örnek teşkil edecektir. -Çocuklar Görsel ve İşitsel çalışmalar yaparak anaokullarında oyunla ve ev ortamındaymış gibi kolayca öğrenmeleri sağlanmış olur. -Projemizle birlikte ilçemizdeki anaokulları daha verimli bir eğitim anlayışa kapasitesine kavuşmuş olacaktır. 'Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmış eğitsel materyaller çocuklara somut ve yaşantıya dayalı öğrenme fırsatları sunar. 'Eğitsel materyaller çocukların çok yönlü gelişimlerini destekler ve yaratıcılıklarını, düşünme becerilerini geliştirirler.' Tanımlardan da görüldüğü üzere eğitim ortamındaki eğitsel materyallerden önemli beklentilerimiz var. Bu beklentileri karşılayacak materyalleri seçmek, uygun yerlere yerleştirmek ve çocukların bunları kullanmalarını sağlamaktır. Çocuklara çok iyi tasarlanmış materyallerle donatılmış bir çevre hazırlandığında üst düzeyde bir öğrenme gerçekleşecektir. Çok amaçlı bir çevre düzenlemesi aynı zamanda çocuklara yeni denemeler yapma ve problem çözme fırsatları da sunmaktadır. Yapılan çalışmalar fiziksel ortamın önemini ve okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel ortam açısından yeterli bir düzeyde olmadığını ortaya koymaktadır. Bu anlamda okullarımızın ihtiyaçlarını gidererek amacımıza ulaşmış olacağız.
-Projemizle birlikte 20 öğretmenimiz ve 500 öğrencimiz projemiz faaliyetlerinden doğrudan faydalanmıştır.
 -Projemiz Kapsamında 20 tane köy okulu Anasınıflarımızın  Dolap, Televizyon, Bilgisayar, Oyuncak, Kitap, Sınıf Halısı, Ayakkabılık, Kitaplık, 3 Parçalı Daire Masa ihtiyaçları karşılanmış olup daha kaliteli bir ortamda ders işlemeleri sağlanacaktır.
 
 
 
2) Ergani'de Montessori Uygulamalı Sınıflar Projesi:
Ergani ilçe genelinde 4 bağımsız anaokulunun yenilikçi Montessori sınıfları açılması, öğrencilerin eğitim hayatında başarılarının artırılması, sınıfların uygun şartlara getirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinde eğitim verilmesi, dil sorununun ortadan kaldırılması Ergani ilçemizde bulunan okul öncesi öğrenci potansiyeli yeterince güçlüdür ancak bu gücü etkili bir biçimde kullanamamaktayız. Çocuklarımız Türkçeyi ya bilmemekte yada çok az bilmektedir. Dil probleminden dolayı öğretmen ile bağ kurmakta sorun yaşadıkları için okula karşı bağ kurmakta sorun yaşayıp daha eğitimin başında okula karşı negatif düşünceler içerisine girdiklerinden sonraki eğitim hayatlarında başarısız oldukları saptanmıştır. Ergani ilçemizdeki çocukların hazır bulunuşluk seviyelerinin yükselmesine de katkı sağlayacak Montessori eğitiminde materyaller büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim sisteminde kullanılan araç ve gereçler bu sisteme özeldir. Bunlar; koordinasyon aletleri, prizmatik boyutlarda küpler ve üçgenler, ahşap dominolar, ağırlık tüpleri ve benzeri gereçlerdir. Her yaş seviyesine göre kullanılan materyaller değişmektedir. İlçemizde potansiyeli olduğuna inandığımız çocuklarımızın Montessori eğitimi sayesinde gelecekte çok önemli yerlere gelebileceklerine inanmaktayız çünkü günümüzde en yaratıcı fikirleri üreten ve belli konumlara yükselmiş olan kişiler Montessori eğitim sistemiyle yetişmişlerdir.
-Projemiz kapsamında Ergani ilçe genelinde 4 bağımsız anaokulunun Montessori sınıflarında uygun hale getirilmesi ve öğretmen eğitimi yapılacaktır.
-İlçemiz merkezinde bulunan 4 tane anaokulunda çalışan öğretmenlere(20 öğretmen) montessorri eğitimi verilecektir.80 yakın öğrencimiz doğrudan faydalanacaktır.
 
 
 
 
ERGANİ DE YÜRÜTÜLEN SODES PROJELERİ
Kalkınma Bakanlığı tarafından Finanse edilen 4 tane SODES projemiz bulunmaktadır.
1)Ergani İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünce yürütülen “Ergani Spor Okulları Projesi’’:
-126,824 kişi ile Diyarbakır'ın üçüncü büyük ilçesi olan ilçemiz sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin en fazla ilgi duyduğu yaş kategorisine sahiptir.  Futbol, Hentbol, Voleybol, Basketbol, Badminton alanlarında gençlerimizi yetiştirmek ve onlara yetenekleri doğrultusunda profesyonel eğitimler vermek, açılacak olan spor kurslarında küçükler, yıldızlar ve gençler branşlarında spora meraklı, spor yapmayı seven öğrencilere eğitim vererek ilçemizde bir spor kültürü oluşturabilmek, çocuklarımızın özellikle bölgemizde spor kültürünü aşılamak ve kötü alışkanlıklardan alıkoymak için boş zamanlarını spor çalışmaları ile geçirmelerini sağlamak, spor yapma imkânı bulamayan çocuklarımıza bu kurslarımızla spor yapma imkânı sağlama ve profesyonel sporcular yetiştirmek, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu hazırlamak, beden eğitimi ve spor yüksek okullarına, polis okullarına spor alanında başarılı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.
-Projemiz kapsamında Basketbol, Badminton, Hentbol, Voleybol, Futbol branşlarından kurslarımız açılmış olup bu kurslarda 500 öğrencimize direk ulaşarak bu kurslardan yararlanmaları sağlanmıştır. Dolaylı olarak projemize katılan gençler projemizi bütün ilçemize tanıtmış olacaktır. Projemiz kapsamında öğrencilerimizin kurs ihtiyaçları projemiz tarafından karşılanmış olup gençlerimize daha iyi zaman geçirebileceği ve kötü alışkanlıklardan uzak bir atmosferde sporu seven ülkesini seven iyi bireyler yetiştirilmiştir.
-Projemizle birlikte çeşitli branşlara öğrenci kazandırılmış olacaktır. Böylece profesyonelliğin ilk adımını atmış olacaklardır. Hem bir etkinlik hem de gençlerimizin hayatında artık bir yaşam biçimi halini alacaktır.
- İlçemiz genelinde her alanda spor turnuvası yapılacaktır.
 
 
2)Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen“ Mutlu Yarınlar için Okuluma Dönüyorum Projesi’’:
        Projemiz kapsamında Okullarımız sadece bir öğretim yeri olmaktan çıkıp spor ve cazibe merkezlerine dönmektedir. Projemizle birlikte sürekli devamsızlığı olan öğrencilerin okula kazandırılması hedeflenmektedir.
        Bu kapsamda oluşturulan“Öğrencileri okula kazandırma ekipleri’’ köy köy, ev ev gezerek aileleri ikna etmeye çalıştı. İkna ekipleri 350 öğrencimizi okula kazandırılmıştır. Kazandırdığımız öğrencilerimize ve okuldaki öğrencilerimize öğrenmenin yanı sıra okulda sosyalleşebileceği ve okula uyum sürecini kısaltacak faaliyetler düzenlenmiştir. Bu kapsamda 15 okulumuza masa tenisi ve ekipmanları sağlanarak masa tenisi ve sahne sanatları kursu düzenlenmiştir. Kurslarımızla birlikte 600 öğrencimiz bu kurs faaliyetlerinden direkt olarak yararlanmışlardır.
        Proje kapsamında ilçemizde düzenlenen velilerin bilinçlendirilmesiyle ilgili seminerler 5 okulda yapılmış olup 600 velimiz seminerlerden yararlanmışlardır. Dolaylı olarak bütün ilçe halkımıza ve velilerimize dolaylı olarak yararlanmaları sağlanmıştır. Öğrencilerimizin hazırlayıp sundukları tiyatro gösterimi düzenlenmiştir. Halk eğitim merkezinde düzenlenen tiyatro gösteriminde 40 öğrencimiz gösteri düzenlemişlerdir. Bu gösteriyi Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ATABEY Halk Eğitim Müdürü, 100 veli, öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Köy okullarımızdan başarılı 40 öğrencimiz ve 10 öğretmenimizle birlikte 2 günlük Çanakkale ve İstanbul gezileri düzenlenmiştir.
        Projemizle birlikte çocuklarla yapılan gezilerle düzenlenen etkinliklerle hayatında büyük bir yer kaplayacak bir anı biriktirmiş olacaktır.
 
 
 
 
 
3)Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Çocuk ve Gençlerimize Sodes’le Bir Damla Nefes Projesi ‘’:
       Projemiz sosyal içerme konuludur. İlçemizdeki sosyal alan ve etkinlikleri artırarak öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spor ve sanatla iç içe zaman geçirerek iyi ve istendik yönde alışkanlıklar kazanmaları hedefleniyor. 
Sosyal alan oluşturma: Yapılan incelemeye göre spor alanına en çok ihtiyacı olan okul ve mahalle olan Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesinde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol oynanabilecek bir spor alanı oluşturuldu. Spor alanının okul bahçesinde olması hem korunmasını kolaylaştırıyor hem de daha sonraki yıllarda da
Spor: Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesinde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol kursları açıldı. Bu kurslarımıza köylerde ikamet eden 121 öğrencimiz katıldı. Bu öğrencilerimizin ulaşım ve iaşe giderleri karşılanmaktadır.
Sanat: Ergani Halk Eğitim Merkezinde bir adet müzik sınıfı oluşturuldu. Bu müzik sınıfı için 16 adet bağlama temini yapıldı. Ayrıca Müzik kulağı edinme, nota ve ritim öğretiminde piyano olmazsa olmaz olduğu için bu sınıfa bir adet piyano temin edilmiştir. Bu kursumuza 16 tane öğrencimiz katıldı. Öğrencilerimizin ulaşım ve iaşe giderleri karşılanmaktadır.
Çocuk Oyun Parkı: İlçemizde merkezi konumda olan ve kalabalık nüfuslu olan 3 köy okulumuza çocuk oyun parkı yapıldı. Aşağı kuyulu, Selman ve Ziyaret ilkokullarına içinde 2 adet salıncak, 2 adet kaydırak, 1 adet tahtıravalli ve çevre  - alan düzenlemesi yapıldı.
İl içi Gezisi: Kurslara katılan öğrencilerimizle beraber 102 kişilik, Ergani Hilar mağaraları, Eğil ve Diyarbakır Suriçi gezisi yapıldı.
Kapadokya – Konya gezisi: 70 öğrenci, 10 öğrenmenle beraber 2 günlük Kapadokya ve Konya gezisi yapılmıştır.
Spor Müsabakaları: Projemiz ilçe geneli spor turnuvaları ile sonlanacaktır.
 
4)Ergani Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından yürütülen  “Bende Üretebilirim Projesi’’:
PROJE ÖZETİ: İç göçten etkilenmiş, kaynaklara ulaşamayan ve eşit fırsatlardan yoksun kalan kadınlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında koruyucu önleyici, eğitici hizmetlerin sunulması,  kadının birey olarak güçlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanması amaçlanmıştır. Kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılması, ortaya çıkma olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına gelmektedir. Bu gerçeklikten hareketle kadınların güçlendirilmesi Sosyal Hizmet Merkezlerinin sunmuş olduğu hizmetler arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında oluşturacağımız atölyelerde Müdürlüğümüz Sosyal Ekonomik Destek hizmetlerinden faydalanan annelerimizden en az 120 kadının Bilgisayar destekli nakış eğitimi, Hazır Giyim Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme Kursu alanlarında ileri eğitim alarak bu alanlarda kendi kendilerine yetebilirlilikleri, üretime katılarak aile ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca bu yolla kadınlarımızın öz güvenlerini artırmak, aile bağlarını güçlendirmek, annelerimizin bilinç düzeyi arttırmak aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesine katkı sağlamak, üretken hale getirmek, sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, ev ekonomisi konularında bilgilendirmek, ihtiyaç duyduğu konularda rehberlik yapmak, sosyal kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilmesine, stres, madde bağımlılığı, evlilik, depresyon, ergenlik ve sorunları, aile içi şiddet, hijyen, iletişim ve ahlaki değerlerimiz konularında bilgilendirmek, sosyal kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilmesine katkı sunmak ve seminerlerle diğer kadınlarımızın katılımını sağlamak da planlanmaktır.
Proje sonucunda Mesleki eğitimini tamamlayan kadınlarımız; SYDV Başkalıklarının vermiş olduğu mikro kredi ile kendi iş yerlerini açmak sureti ile aile bütçesine katkı sağlaması ve sanayi ve ticaret odasına üye ve tekstil alanında faaliyet yürüten firmalarda istihdam edilmeleri yönünde rehberlik ve yönlendirme yapılması hedeflenmektedir.
 
 
 
5)ERGANİ İLÇE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN ADI:AİLEMLE BİRLİKTE ÖĞRENİYORUM
PROJE ÖZETİ
-Bu projenin amacı; Diyarbakır ili Ergani ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve ailelerinin, sağlıklı bir toplumun temel öğelerinden biri olan aile bilinci geliştirmek ve sağlıklı bir aile ortamında başarılı ve ahlaklı öğrenciler yetiştirmektir. Proje kapsamında 10 adet atölye açılacak, bu atölyelerde verilecek eğitim ve yapılacak faaliyetlerle birlikte öğrencilerin ve ailelerinde akademik bilgi ve ailevi değerler kazanması sağlanacak, aile bireylerinin içsel dışsal motivasyonları gelişecek aile içi ve toplumsal iletişim becerileri yüksek bireyler yetişecek ve bireylerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklerini hayatlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmaları sağlanacaktır.Bu proje kapsamında açılacak olan 10 adet atölye(spor,müzik,drama,has oda,el sanatları,akıl ve zeka oyunları,dini bilimler,kitap kafe,mizah ve görsel sanatlar)açılacak ve bu atölyelere öncelik boşanmış ve dezavantajlı ailelerden gelen öğrenciler olmak üzere katıtlar yapılacak ve öğrencilere anne ve/veya babalarıyla eğitim görme ve faaliyetlere katılma imkanı sağlanacaktır.İlçemizde aile bireylerinin kaynaşabilecekleri, nitelikli etkinliklerle zaman geçirebilecekleri,aile içi etkileşimini güçlendirecek ve anne-baba çocuğunu tanıyabilceği eğitim ortamları sağlanacaktır.
-Projede hedef kitlemizi İlçemizde yaşayan 7-18 yaş aralığındaki öğrenci ve aileleri oluşturmaktadır.Tahmini olarak 500 kişi projemizden faydalanması sağlanması amaçlanmaktadır.
Kısa Özeti: Projeye katılacak öğrenci ve aileleri tespit edildikten sonra proje kapsamında 10 farklı atölye ilgi, yetenek ve yaşlarına göre kayıtları yapılacak, atölyelerde eğitim verilecek, etkinlikler düzenlenecek ve tüm atölye katılımcılarının gösteri ve sergi sunacağı büyük kapanış gecesiyle proje sonlanacaktır.